KURZY PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky
a pracovníky v sociálních službách - 24 hodin

Název: Podpora rodin ve výchově dětí do 7 let a v jejich přípravě na vstup do ZŠ

Anotace: Kurz je určen zejména pro pracovníky v oblasti sociální prevence (raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). Cílem kurzu je seznámit účastníky s psychickými a sociálními potřebami dětí do 7 let věku, vývojovými riziky a možnostmi efektivní podpory rodiny k zajištění optimálního rozvoje dětí. Důraz je kladen na porozumění souvislostem mezi současnými dovednostmi dětí a pravděpodobnými budoucími dovednostmi v čase nástupu dítěte do školy. Součástí obsahu jsou vysvětlení, k čemu jednotlivé dovednosti děti v daném věku potřebují. Účastníci kurzu budou vybaveni možnostmi technik a aktivit, jak dítě rozvíjet v jeho přirozeném prostředí s využitím aktuálních materiálních podmínek rodiny. Cílem je zvýšit výchovné a vzdělávací kompetence rodiny či pečujících osob a uvědomovat jejich vlastní potenciál, zároveň být s rodinou po určitou dobu v pravidelném kontaktu, provázet ji a tím zvyšovat šance na postupné změny v aktivním rodičovském a výchovném módu (sociální poradenství a prevence v oblasti aktivizace rodiny). Dále je cílem kurzu předat účastníkům dovednost tvořit krátkodobý a střednědobý plán rozvoje dítěte a vyhodnocovat a pozměňovat je podle aktuálních potřeb dítěte.

Termíny: dohodou

Místo konání: dohodou

Cena: 6 900 Kč/účastník/24 hodin

V případě zájmu o proškolení celého týmu nás kontaktujte.

Přehled témat:

1. den

– Psychické a sociální potřeby dětí od 0 do 3 let věku

– Psychické a sociální potřeby dětí od 4 do 7 let věku dítěte

2. den

– Vývojová rizika u dětí – nejčastější podoby odchylek od rovnoměrného vývoje

– Důležité aspekty připravenosti dětí na školní docházku (spojitost sociálního a vzdělávacího sektoru v péči o rodiny s dětmi předškolního věku)

3. den

– Způsoby zjišťování potřeb dětí během předškolního věku, při přípravě na vstup do školy a na počátku školní docházky (aktivizace rodiny pro umožnění zařazení dítěte do MŠ a ZŠ)

– Efektivní sociální a výchovné poradenství při podpoře rodiny k všestrannému rozvoji dětí před vstupem do školy a na počátku školní docházky

Další informace:

Detailní popis kurzu naleznete zde.

Leták ke kurzu ke stažení zde.

V případě zájmu nás kontaktujte:

Telefon: +420 602 590 000

E-mail: ppp@ppporadna.cz

DOVOLENÁ

Vážení klienti,

dovolujeme si vás informovat o celozávodní dovolené v termínech od 8. července do 12. července a od 22. července do 9. srpna 2024.

Tým PPP STEP