FORMULÁŘE

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

Níže najdete žádosti o poskytnutí poradenských služeb v Pedagogicko-psychologické poradně.

DOTAZNÍKY PRO RODIČE A UČITELE

  • Škola nebo zákonný zástupce dítěte si stáhne příslušný dotazník a vyplní ho (lze vyplnit i na PC „zaklikáváním“ jednotlivých kolonek).

  • Vytištěný dotazník prosíme podepsat zákonným zástupcem dítěte a školou.

  • Škola nebo rodič zašle dotazník PPP STEP v předstihu před plánovaným vyšetřením nebo ho rodič přinese s sebou k vyšetření.

Odeslání je možné:

  1. Datovou schránkou: gjwndet

  2. E-mailem: ppp@ppporadna.cz

  3. Písemně na adresu: Pedagogicko-psychologická poradna STEP s.r.o., Pavlisova 2246, 272 01 Kladno

Ve výjimečných případech (akutní řešení potíží apod.) lze domluvit s vyšetřujícím psychologem vyplnění dotazníku až při příchodu k vyšetření.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů vyplňujte pouze v případě, že jste o to byli předem požádáni vyšetřujícím psychologem (před pozorováním ve třídě, přepracováním podkladů apod.). V ostatních případech s vámi pracovník poradny vyplní souhlas při příchodu k vyšetření.

INFORMACE PRO KLIENTY - SCREENING V MŠ

Informace pro klienty služby screening školní připravenosti najdete zde.