MATERIÁLY

ROZVOJOVÉ PRACOVNÍ LISTY PRO DVOULETÉ AŽ TŘÍLETÉ DĚTI

Připravili jsme pro vás a vaše děti od 2-3 let pár aktivit, u kterých mohou děti kreslit a řešit s vámi rodiči drobné aktivity. Povídejte si s dětmi nad obrázky, vysvětlujte a motivujte děti k zájmu o úkoly.

GRAFOMOTORICKÉ LISTY

Grafomotorika je dovednost ruky:

– správně uchopit tužku
– jistě a plynule vést čáry po papíře
– kreslit dle vlastního námětu
– napodobovat tužkou tvary

U předškoláka je třeba podporovat všechny tyto dovednosti – od nácviku správného držení tužky, uvolňování ruky, podněcování kresby s obsahem až po nápodobu písma. 
Tahy by měly být plynulé a ruka uvolněná. Předškolák by měl zkoušet dodržovat správnou velikost obloučků, ostré špičky apod. Smyčky jsou nejtěžší a u dítěte dobře prověří spolupráci ruky s okem (kdyby se dětem smyčky nedařily, nejprve si je zkuste na velký formát papíru a ruku jim nejprve veďte).

Pro inspiraci přikládáme několik našich pracovních listů.

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ

Přiměřenou dovednost zrakového vnímání potřebují předškoláci především pro nácvik čtení a psaní, který je čeká po nástupu do základní školy. Budou potřebovat rozeznávat písmena, číslice, pohybovat systematicky očima při čtení zleva doprava pořádcích, potřebují se rychle také vyznat na ploše stránky v sešitě či knize. 

Proto je užitečné před nástupem do školy trénovat například:

PAS – PORUCHA AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Literatura a materiály

Tyto informace a sumář seznamu literatury a dalších podpůrných materiálů zpracovala s velkou pečlivostí paní psycholožka Mgr. Lenka Dolníková, která materiály poskytla ostatním organizacím. Děkujeme a velmi si ceníme její podpory rodičům, kteří se potřebují v dané oblasti zorientovat.

VNITŘNÍ ŘÁD

SMĚRNICE O STUDENTECH VYKONÁVAJÍCÍCH PRAXI

Směrnici o studentech vykonávajících praxi najdete zde.

DOVOLENÁ

Vážení klienti,

dovolujeme si vás informovat o celozávodní dovolené v termínech od 8. července do 12. července a od 22. července do 9. srpna 2024.

Tým PPP STEP