Produkty

PRODUKTY

MATERIÁLY URČENÉ PRO PODPORU A ROZVOJ SCHOPNOSTÍ PŘEDEVŠÍM PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ A DĚTÍ MLADŠÍHO VĚKU

Můžete objednat zde. Cena: 219 Kč

Klasické pohádky pro začínající čtenáře

Jde o klasické české pohádky, které jsou napsané formou dvouslabičných slov s otevřenými slabikami, což umožňuje velké skupině dětí se rozečíst se zájmem a minimálním stresem. Každá pohádka je napsána formou, jak malých tiskacích, tak formou velkých tiskacích písmen. Knížka nachází dobré využití u dětí, které schopné číst jen krátká slova, ale chtěly by již číst příběhy. Pohádky jsou, díky své zpracované formě krátkých a nezáludných slov, vhodné jak pro trénink čtení dětí bez potíží, tak pro trénink čtení u dětí, které mají s klasickými slabikáři potíže nebo se záhy objevují potíže dyslektického charakteru.

Můžete objednat zde. Cena: 149 Kč

ADHD: malá knížka o velkém tématu

Jedná se o knížku určenou pro rodiče dětí, které jsou neustále v pohybu a dovedou před rodiče stavět poměrně velké množství výchovných výzev. Tato malá knížka reaguje na potřeby dětí i potřeby rodičů. Nabízí vysvětlení a spoustu tipů, jak s dětmi komunikovat, co děti v určitých chvílích potřebují a nabízí vyzkoušet různé strategie, které mohou přinést úlevu, ale i větší pochopení do vztahu dětí a rodičů.

Písmenkáč

Systematický a ucelený materiál k nácviku čtení. Skládá se ze dvou hlavních částí: Čítanka + Úkolníček.

 1. Čítanka: Zahrnuje karty pro nácvik předčtenářských a čtenářských dovedností. Tyto Karty sloužit slouží dětem v 1. a 2. třídách či pokročilejším předškolákům. Karty jsou určeny ke třem účelům:
  • Dětem, které ještě neznají všechna písmena, takže neprocvičují ještě
   přímo čtení, ale je již u nich vhodná jedna z forem předčtenářské přípravy,
   kterou je nácvik tzv. sluchové analýzy a syntézy slov.
  • Druhou možností využití karet je jejich používání jako cvičných pracovních listů. Určeny jsou zejména pro děti, které už dobře čtou všechna písmena, ale ještě z nich obtížně skládají slova. Tedy pro ty děti, jimž nedělá problém písmena rozpoznat, ale sluchově je spojit do slov.
  • Písmenkáč je vhodný jak pro rané čtenáře, tak i pro děti s mírnou i těžší formou dyslexie.
 2. Úkolníček: Ke všem jednotlivým kapitolám jsou přehledně v úkolníčku připravené úkoly. Systém je velmi přehledný díky stejně barevným kapitolám v obou částech (jak v Čítance, tak i v Úkolníčku), proto je snadné najít to, co je třeba. Vše je bohatě doplněno autorskými ilustracemi.

Písmenkáč má 4 díly.

První díl Písmenkáče obsahuje 6 kapitol, ve kterých děti trénují:

 1. Samostatné otevřené slabiky krátké
 2. Samostatné otevřené slabiky dlouhé
 3. Slabiky se slabikotvorným L/R
 4. Slova s jednou zavřenou slabikou
 5. Slova složená ze dvou otevřených slabik
 6. Jednoslabičná slova se dvěma souhláskami na začátku
E-booky: Sumáře diagnostických pracovních listů

Diagnostický pracovní list neznamená „něco na listu spojit nebo vybarvit“, ale je zároveň hodnotným nástrojem, pokud je učitel veden, jak s ním pracovat a jak ho správně vytěžit.

Naše diagnostické pracovní listy jsou užitečnou formou pro průběžnou diagnostiku a pro ověřování aktuálních praktických dovedností po určitém čase, kdy se pedagog věnoval některé vybrané oblasti či dítě cíleně vedl v osvojení si dovednosti a chce prověřit danou úroveň. Cílem je například ukázat pracovní listy rodičům, aby lépe rozuměli tomu, v jaké fázi se dítě nachází a co mohou očekávat. Pro rodiče tyto konkrétní dg. listy mohou být velmi užitečným vodítkem pro to, co sami mohou obstarat nebo najít. Typ dg. pracovních listů by měl být zadáván jednotně všem dětem dané věkové skupiny. Tak mohou učiteli poskytnout dobrá vodítka o úrovni dětí v rámci vrstevnické skupiny. 

Diagnostické listy mají definovaný cíl a instrukci. Významnou přidanou hodnotou je definování a popis toho, jakým způsobem a k jaké školní dovednosti přispívá zvolená konkrétní činnost, kterou trénujeme vybraným pracovním listem. 

Diagnostické pracovní listy jsou vytvořeny ve stoupající obtížnosti. Rodičům tak můžeme ukázat konkrétně dovednosti, které dítě zvládlo, a dovednosti, které ho ještě zvládnout čekají. Například na sadě diagnostických pracovních listů z grafomotoriky mohou rodiče konkrétně vidět, že dítě zvládá vodorovné, svislé, oblé čáry, dovede kreslit geometrické tvary, dále ho čekají oblouky, vlnovky, spodní a horní vratné kličky. Díky konkrétní ukázce a posloupnosti listů, rodič přesně ví, co již dítě zvládlo (podstatný motivační moment), co má s dítětem dělat a co je ještě čeká zvládnout. Paní učitelce se také lépe hovoří nad konkrétními příklady a s využitím názorného materiálu.

Dalším začleněným bodem v diagnostických listech je značka – symbol související s podněcováním a rozvojem sebehodnocení a přiměřeného náhledu na svůj výkon, vytrvalost či dokončení úkolu. V našich listech jsem zařadily symbol dvou semaforů. Na levé straně je semafor pro pedagoga, který také ocení míru práce, snahy dítěte: Nejdříve nechá ale dítě vyplnit příslušné kolečko v semaforu pro dítě, které je na pravé straně listu. Při správném vedení pedagoga a jeho metodickém uchopení může mít v rámci práce dítěte nad listem mnohem větší význam tato aktivita než samotné vypracování listu podle instrukce. Jde totiž o aktivitu spjatou s konceptem rozvoje Self efficacy (vnímaní vlastní účinnosti), který nabývá na významu již v předškolním věku a rozvinuté vzdělávací systémy se na něj silně zaměřují.

Při vhodném didaktickém přístupu poučeného pedagoga, kombinace vhodně zvolené obtížnosti diagnostického listu a regulačních prvků (v tomto případě symboly semaforu) dítě zažívá zkušenost se zvládnutím úkolu, přesvědčuje se o vlastní účinnosti a posiluje se schopnost seberegulace.

Matemág - vzdělávací hra