PREVENCE

PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍ AKTIVITY

Pedagogicko-psychologická poradna prostřednictvím metodika prevence zajišťuje prevenci sociálně patologických jevů, realizaci preventivních opatření a koordinaci školních metodiků prevence (dle Vyhlášky 72/2005 Sb.).

Školním metodikům prevence nabízíme prostřednictvím skupinových setkání:

  • metodické vedení práce školních metodiků prevence a výchovných poradců v základních a středních školách v oblasti rizikového chování
  • metodickou pomoc při tvorbě preventivních programů škol
  • poskytování odborných konzultací a supervizí
  • rozvíjení sociálně-psychologických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Školám nabízíme:

  • preventivní třídní program Komunikace a vztahy – podrobné informace v letáku

Klientům, kteří jsou u nás v péči poskytujeme:

  • individuální odborné konzultace v oblasti rizikového chování (resp. zákonným zástupcům)

PLÁN AKCÍ

Setkání školních metodiků prevence


23. května 2024: Přehledy vykázaných činností ŠMP

Leták ke stažení zde.


Čas: 16:00-17:30 (17:30-18:00 možnost individuálních konzultací)

Místo setkání: PPP STEP – Pavlisova 2246, 272 01 Kladno

Kapacita setkání je 20 osob.

Přihlášení zde.

Kontaktní e-mail: prevence@ppporadna.cz

JIŽ PROBĚHLO

26. září 2023: Kalendárium primární prevence na školní rok


30. listopadu 2023: Hranice možností primární prevence a spektrum oslovených dětí


22. února 2024: Dotazníky pro žáky