PREVENCE

PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍ AKTIVITY

Pedagogicko-psychologická poradna prostřednictvím metodika prevence zajišťuje prevenci sociálně patologických jevů, realizaci preventivních opatření a koordinaci školních metodiků prevence (dle Vyhlášky 72/2005 Sb.).

Školním metodikům prevence nabízíme prostřednictvím skupinových setkání:

  • metodické vedení práce školních metodiků prevence a výchovných poradců v základních a středních školách v oblasti rizikového chování
  • metodickou pomoc při tvorbě preventivních programů škol
  • poskytování odborných konzultací a supervizí
  • rozvíjení sociálně-psychologických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Školám nabízíme:

  • preventivní třídní program Komunikace a vztahy – podrobné informace v letáku

Klientům, kteří jsou u nás v péči poskytujeme:

  • individuální odborné konzultace v oblasti rizikového chování (resp. zákonným zástupcům)

PLÁN AKCÍ

Setkání školních metodiků prevence

Datum: 10. května 2023

Čas: 16:00-17:30 (17:30-18:00 možnost individuálních konzultací)

Místo setkání: PPP STEP, Kladno, Pavlisova 2246

Program:

  • přivítání a představení účastníků
  • aktuality z oblasti prevence
  • případová supervize
  • plán dalšího setkání
 

Přihlášení zde do 20. dubna 2023. Kapacita setkání je 20 osob.

Kontaktní e-mail: prevence@ppporadna.cz

Metodickou podporu v oblasti prevence v PPP poskytují Mgr. Jaroslav Vídeňský a Mgr. Simona Pekárková, Ph.D.