Prevence

PREVENCE

PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍ AKTIVITY

Pedagogicko-psychologická poradna prostřednictvím metodika prevence zajišťuje prevenci sociálně patologických jevů, realizaci preventivních opatření a koordinaci školních metodiků prevence (dle Vyhlášky 72/2005 Sb.).

Školním metodikům prevence nabízíme prostřednictvím skupinových setkání:

 • metodické vedení práce školních metodiků prevence a výchovných poradců v základních a středních školách v oblasti rizikového chování
 • metodickou pomoc při tvorbě preventivních programů škol
 • poskytování odborných konzultací a supervizí
 • rozvíjení sociálně-psychologických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Školám nabízíme:

 • preventivní třídní program Komunikace a vztahy – podrobné informace v letáku

Klientům, kteří jsou u nás v péči poskytujeme:

 • individuální odborné konzultace v oblasti rizikového chování (resp. zákonným zástupcům)

Plán akcí

Setkání školních metodiků prevence

Datum: 1. února 2023

Čas: 16:00 – 17:30 (17:30 – 18:00 možnost individuálních konzultací)

Místo setkání: Kladno (bude upřesněno dle počtu přihlášených)

Program:

  • přivítání a představení účastníků
  • aktuality z oblasti prevence
  • případová supervize
  • „Co dělat když“ při řešení šikany a násilí
  • plán dalšího setkání

Více informací v letáku.

Přihlášení zde do 20. ledna 2023.

Další setkání proběhne v březnu a květnu 2023.

Kontaktní e-mail: prevence@ppporadna.cz

Metodickou podporu v oblasti prevence v PPP poskytují Mgr. Jaroslav Vídeňský a Mgr. Simona Pekárková, Ph.D.