KURZY A TÁBORY

Příměstské tábory

NSD – Letní rozvojový příměstský tábor je otevřen pro děti od 1. do 3. třídy ZŠ. Cílem je posílit sociální dovednosti dětí. Aktivity v průběhu tábora jsou zaměřené na rozvoj komunikace s druhými, na komunikaci ve skupině, na rozvoj spolupráce, Děti jsou vedeny k tomu, jak si vykomunikovat svoji roli v týmu, jak si pod vedením lektorů zkusit rozdělit práci a úkol společně dokončit. Lektoři jim pomáhají přiměřeně vyjadřovat emoce, ale také svoje emoce zkusit regulovat. Dopomáhají dětem v porozumění, jak jejich chování a jednání na druhé může působit, vedou děti k tomu, aby si svoje negativní vzorce chování a jednání uvědomovaly a vedou děti ke zkoušení jiných komunikačních strategií, jednání, které se jim v kontaktu s ostatními mohou pozitivně odrazit. 

Předškolní příprava

Letní příměstský tábor předškolní přípravy je vhodný pro děti, které nastupují do základní školy. Aktivity dětí jsou rozdělené na řízené činnosti a hry, kdy v rámci obou bloků jsou pro ně připraveny aktivity z oblastí, které jsou spojené se školní zralostí a ovlivňují tak  počátky čtení, psaní a počítání.

Oblasti, na které se kurz intenzivně zaměřuje:

  • grafomotorika
  • sluchové a zrakové vnímání
  • verbální a logické myšlení
  • předmatematické dovednosti

Rodiče jsou o náplni jednotlivých dnů informováni a dostávají přehled všech aktivit z oblastí, které se daný den trénovaly. Během týdne lektoři tvoří dětem portfolio z jejich prací, pracovních rozvojových listů, kreseb apod. Portofolio se zpětnou vazbou dostávají rodiče na závěrečné konzultaci s lektorem po skončení tábora.