NAPLNĚNÁ KAPACITA KLIENTŮ SIMONY PEKÁRKOVÉ A MARTINY ŠVANDOVÉ

Vážení klienti, milí přátelé Stepu,
stejně jako mnohým z vás, i nám dělá starost velká potřeba psychologické péče o děti, která v posledních letech vyvstala, a extrémní nedostatek dětských psychologů. Vzhledem k dlouhým objednacím lhůtám jsme v poradně posílili náš tým a časové možnosti, přesto se poptávku nedaří ani zdaleka uspokojit. Chápeme, že být jako rodič v situaci, kdy se dítě trápí výukovými nebo psychickými obtížemi, je velmi těžké. Proto se snažíme zjišťovat kapacitu podobných zařízení v okolí a odkazovat vás na ně, ale také poradnu efektivně řídit, aby dobře zvládla svou úlohu.

Prosíme vás proto o trpělivost při objednávání našich služeb a také o respektování omezených možností členů vedení PPP a VDS. Vezměte prosím na vědomí, že kolegyně S. Pekárková a M. Švandová již nebudou přijímat nové klienty do své péče a jejich stávající klienti budou dále převážně objednáváni dle časových možností ostatních kolegů ve Stepu.

Moc vám děkujeme za pochopení – tým PPP STEP

NAŠE SLUŽBY

NÁŠ TÝM

Pedagogicko-psychologická poradna STEP poskytuje psychologické a speciálně-pedagogické služby. Je zapsána v rejstříku školských zařízení MŠMT ČR. Veškeré naše závěry, zprávy a doporučení mají ze zákona stejnou platnost jako ze státní pedagogicko-psychologické poradny.

Mgr. Simona Pekárková, Ph.D., CPsychol.

ředitelka, psycholožka, speciální pedagožka, metodik prevence

Zaměřuje se na oblast rozvojových programů a podpory pomocí digitálních technologií.

Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

jednatelka společnosti, psycholožka, speciální pedagožka

Zabývá se psychologickou a speciálně-pedagogickou diagnostikou.

Ing. Marek Pekárek, MBA

jednatel společnosti, ekonom

Zajišťuje strategické řízení společnosti a management klíčových projektů.

DOVOLENÁ

Vážení klienti,

dovolujeme si vás informovat o celozávodní dovolené v termínech od 8. července do 12. července a od 22. července do 9. srpna 2024.

Tým PPP STEP